Toegevoegd
aan je winkelwagen

Missie & Visie

Missie van De Sterkerij

De Sterkerij streeft naar een arbeidsmarkt waaraan ook personen met een verstandelijke, lichamelijk, zintuiglijke en/of psychiatrische aandoening/beperking op waardige, passende en zinvolle wijze kunnen deelnemen. Een arbeidsmarkt waarin deze mensen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien. Een arbeidsmarkt waarin de aandacht uitgaat naar het mogelijke, in plaats van het onmogelijke. De Sterkerij wil mensen meer mens laten zijn.

Visie van De Sterkerij

De Sterkerij wil dé plek zijn waar personen met beperkingen worden geïnspireerd en worden uitgedaagd hun arbeidsmogelijkheden optimaal te benutten. Dé plek ook waar mensen worden begeleid en gecoacht, zo weinig als het kan en zo veel als nodig is. Dé plek waar medewerkers groeien in hun werk, maar méér nog als mens.

De Sterkerij wil een vaste plek verwerven en een significante rol vervullen in het speelveld van de sociale werkgelegenheid in de regio West-Twente, in samenwerking met haar partners, om zodoende zo veel mogelijk personen de kans te geven, meer mens te laten zijn.

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk internet- en reclamebureau